לבורנט לבתי הספר התיכוניים


תאריך פרסום: 22-03-2010
מיקום המשרה: תל אביב מרכז

דרוש לבורנט לבתי-הספר התיכוניים בפתח-תקוה בהיקף של 395% משרה. דרישות התפקיד 1.חובת השתלמות מקצועית בזמן פגרות בתי הספר. 2.השלמת קורס מוכר בתחום בהיקף של 80 שעות לפחות.

דרישות: ,תנאי סף השכלה: תעודת טכנאי או הנדסאי בתחומי הביולוגיה או הפיזיקה או הכימיה או בתחומי מדע קשורים (אך לא בתחום המתמטיקה או ההנדסה).(יש לצרף תעודה). ניסיון של שנה אחת לפחות בתחום (יש לצרף אישור). כפיפות: מינהל החינוך דירוג: טכנאים/הנדסאים/מח"ר מתח דרגות: 36-38 הערות: 1.בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לא תידון. 2.בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. 3.הזוכה במכרז

איש קשר: נאוה  |  טלפון: 039052975 |